Nieuwsbrief november 2015

Beste mensen, sponsors en belangstellenden,

Het is alweer bijna vergeten wat er allemaal in Nepal is gebeurd. Het nieuws
over de aardbeving is geen nieuws meer. Hoe gaat het nu en wat is er
allemaal gaande?

Op dit moment heeft Nepal een zeer onrustige periode achter de rug. Door een
conflict met India wordt Nepal geboycot vanuit India. Vanuit dit land is
normaal de aanvoer van brandstof, deze aanvoer is al zeker 8 weken nihil.
Het gevolg laat zich raden, de hele economie is ontwricht. Na de aardbeving
werd er van allerlei hulp aangeboden en na politiek spel wat lijkt op een
annexatie van een Nepalese provincie wat door Nepal uiteraard werd afgekeurd
waait er een andere wind vanuit India.

De nieuwsbrief is samengesteld, de informatie geeft weer wat er in
hoofdlijnen is gebeurd.

Er is ook een folder versie van de nieuwsbrief. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben dan kunnen wij deze toesturen. U kunt meerdere folders
toegestuurd krijgen als u deze wilt delen.

Vriendelijke groet,

Fien van ’t Sant

Update inzameling geld aardbeving

Nog elke dag zijn Bina en de leraren bezig om de levens van alle OGN kinderen en -families op orde te krijgen. Het tot nu toe ingezamelde geld door onze stichting (inmiddels ruim €38.000 !!) wordt goed gebruikt door Orchid Garden.

Regelmatig krijgen wij updates van het bestede geld. Lees de verhalen van diverse families die met uw geld worden geholpen:

Tara en Kamal
Sita Maya Tamang
Maiya Aryal
Kumar en Meena Magrati
Kabita
Chabilal Gharti Magar en Chuma
Bishnu Mijar

Bina wil iedereen bedanken en schreef een brief:

Dear All,

Thank you so much for your donation to Orchid Garden Nepal (OGN) Earthquake Relief Fund. We want to take this opportunity to say thank you to everyone who took the time to think of the victims and did something to help them. Your kind heart and generosity has touched us deeply. The compassion with which you have supported our relief effort will be felt by those most affected by the earthquake. The earthquake may destroy homes, but it will never destroy the spirit of the people. Your love, care and support will make them strong, help them overcome grief and rebuild their homes and running their daily lives ahead.

The special thank you to those younger’s who have a common idea and managed their time energy and finally make it possible. Orchid Garden Nepal wants to give big hug and appreciate to their hard work and commitment.

In this moment I would like to give big thank to the team of OGN also put on very hard effort to complete this task with some challenges. The major challenges are identifying the real victims and their need assessment. Next one is delivery of furniture and other support on time. It is very difficult for procurement team; they had to move any time for shopping because it was difficult to find the shop and all goods in one place. In fact OGN team, where senior children, staffs and volunteers were involved and they had provided the best support to the victim on time.

For your kind information Orchid Garden Nepal supported eight families from your fund. The support was provided by field visit, assist the need and the need was filled on the bases of assessment.

Once again thank you and anticipating your cooperation.

Best Regards

Bina Basnet
Founder President Orchid Garden Nepal

Verbeteringen aan de daycare

Het is inmiddels alweer een aantal weken geleden dat Nepal en onze school werd getroffen door een paar flinke aardbevingen en tal van naschokken. Inmiddels lijkt het leven langzaam op gang te komen.

We hebben moeite gedaan om iedereen bewust te laten worden van de hulp die nodig is om het herstel in te zetten. Er is een lange weg te gaan..
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in ontzettend veel donaties, inmiddels al rond de €30.000,- waar wij ongelofelijk dankbaar voor zijn. Toch kunnen we niet vaak genoeg zeggen dat het herstel nog jaren zal duren, er is dus ook veel geld nodig!

Wij worden regelmatig geüpdatet vanuit Orchid Garden en zullen op deze manier de informatie met jullie delen.

Zo kregen wij afgelopen week een document met foto’s, waarin OGN verklaart wat ze al met alle donaties doen. De eerste acties zijn al gedaan! Hier is te zien dat er op de daycare onderhoud wordt gepleegd.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de bestedingen van uw donaties!

 

Media aandacht Stichting Orchid Garden

Na alle hectiek van de afgelopen week staat Nepal volop in het nieuws.
Stichting Orchid Garden Nepal werkt hard om zoveel mogelijk mensen te informeren over al het goede werk dat Bina doet. Dit blijft niet onopgemerkt.

Lees over ons in het artikel van MyWorld.

Fien is ook geïnterviewd door Omroep Flevoland:

Niet alleen een interview op school, maar ook op de radio is er aandacht aan besteed.
Op de website van de omroep is dit te beluisteren.

 

Aardbeving Nepal

ORCHID GARDEN NEPAL, een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt het welzijn en de rechten van kinderen in Nepal te beschermen door hen opleiding en adequate (gezondheids-) zorg te bieden.

De dagopvang/school is opgericht in 2006 en inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks 200 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar komen. Daarnaast worden nog 70 kinderen op andere scholen ondersteund. De school ligt in een van de armste wijken van Kathmandu.

Na de aardbevingen van 25 april stromen de slechte berichten binnen. Het dodental in het land loopt op en de ravage is nog niet te overzien. Als Stichting Orchid Garden wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om inzicht te krijgen in wat we kunnen gaan doen.

Dat er hulp nodig is, dat is zeker!

Daarom doen wij een oproep aan iedereen die zich aangesproken voelt en iets wil doen om geld te doneren aan onze stichting. Er zijn veel financiële middelen nodig om de levens van deze kinderen en de families daarachter weer op te bouwen. Ook de school zal extra geld nodig hebben. Aan de school is schade, maar deze staat nog wel. Veel gezinnen uit de omgeving worden hier momenteel opgevangen en zoveel moge- lijk voorzien van voedsel, tijdelijk onderdak en voor zover mogelijk medische hulp.

Wil je geld overmaken?

Doe dat dan aan Stichting Orchid Garden o.v.v. ‘aardbeving Nepal’.

Rekening no. NL32 INGB 0003 3336 25
t.n.v. Orchid Garden Nepal Rutten o.v.v. aardbeving Nepal

Al het geld gaat naar niets/niemand anders dan naar de school, de kinderen en hun families. Als kleine en zeer betrokken organisatie kunnen wij garanderen dat het geld via deze weg geheel besteed wordt aan de getroffen mensen. Veel organisaties zijn actief maar wij kunnen veel gerichter en specifieker mensen helpen doordat de lijnen binnen ons netwerk kort en direct zijn. Met de lokale kennis kan hierdoor zonder dat onderweg geld blijft hangen doelgericht hulp worden geboden. Wij hebben ook contact met andere organisa- ties en kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen.