Aardbeving Nepal

ORCHID GARDEN NEPAL, een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt het welzijn en de rechten van kinderen in Nepal te beschermen door hen opleiding en adequate (gezondheids-) zorg te bieden.

De dagopvang/school is opgericht in 2006 en inmiddels uitgegroeid tot een plek waar dagelijks 200 kinderen van 6 maanden tot 12 jaar komen. Daarnaast worden nog 70 kinderen op andere scholen ondersteund. De school ligt in een van de armste wijken van Kathmandu.

Na de aardbevingen van 25 april stromen de slechte berichten binnen. Het dodental in het land loopt op en de ravage is nog niet te overzien. Als Stichting Orchid Garden wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om inzicht te krijgen in wat we kunnen gaan doen.

Dat er hulp nodig is, dat is zeker!

Daarom doen wij een oproep aan iedereen die zich aangesproken voelt en iets wil doen om geld te doneren aan onze stichting. Er zijn veel financiële middelen nodig om de levens van deze kinderen en de families daarachter weer op te bouwen. Ook de school zal extra geld nodig hebben. Aan de school is schade, maar deze staat nog wel. Veel gezinnen uit de omgeving worden hier momenteel opgevangen en zoveel moge- lijk voorzien van voedsel, tijdelijk onderdak en voor zover mogelijk medische hulp.

Wil je geld overmaken?

Doe dat dan aan Stichting Orchid Garden o.v.v. ‘aardbeving Nepal’.

Rekening no. NL32 INGB 0003 3336 25
t.n.v. Orchid Garden Nepal Rutten o.v.v. aardbeving Nepal

Al het geld gaat naar niets/niemand anders dan naar de school, de kinderen en hun families. Als kleine en zeer betrokken organisatie kunnen wij garanderen dat het geld via deze weg geheel besteed wordt aan de getroffen mensen. Veel organisaties zijn actief maar wij kunnen veel gerichter en specifieker mensen helpen doordat de lijnen binnen ons netwerk kort en direct zijn. Met de lokale kennis kan hierdoor zonder dat onderweg geld blijft hangen doelgericht hulp worden geboden. Wij hebben ook contact met andere organisa- ties en kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen.