Crisis in Nepal

Lieve mensen, sponsors en belangstellenden,

In de laatste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over veel zaken die er na de aardbeving gebeurd zijn. In de begeleidende mail heb ik de crisis aangehaald in het conflict met India.

Hierover willen we u nu meer informeren.

Het is diepe crisis in Nepal sinds de burgeroorlog van 1996 tot 2006, de Koningsmoorden in 2001 en dit jaar de aardbeving . Sinds 23 september 2015 is de grens met het buurland India voor het grootste deel gesloten. Omdat Nepal een gesloten natie is met aan de ene kant de Himalaya en de grens met India aan de andere kant is het voor invoer volledig afhankelijk van deze grens. Dit betreft op een normale dag zo’n 300 vrachtwagens brandstof. Maar ook medicijnen en hulpgoederen (voor herstelwerkzaamheden na de aardbeving) en een deel van het drinkwater komen over deze grens.

Hoe is het conflict ontstaan?

Er is een nieuwe grondwet aangenomen waarin een etnische groep (de Madhes) is uitgesloten van stemrecht. Deze groep emigranten komt oorspronkelijk vanuit India en leeft in een deel van Nepal. Nepal is bang dat de invloed die India kan uitoefenen groter wanneer deze groep meer rechten gaat krijgen. Dit kan leiden tot annexatie, Nepal kan ten opzichte van de reus India land kwijt raken. Wanneer we kijken naar wat er met Tibet is gebeurd, dan is dit geen ongegronde angst.

Wat is het gevolg van deze crisis, wat betekent dit voor het dagelijks leven?

Het directe gevolg is dat er momenteel een hele diepe crisis aan de gang is in een zwaar gewond Nepal. De beloofde hulp door India wordt nu door dit zelfde land geblokkeerd. Maar veel erger is dat de al slecht draaiende economie nu voor een groot deel plat ligt. De mensen worden nog verder in de tijd terug geworpen. Het openbaar vervoer rijdt niet, fabrieken liggen stil, de toeristische sector ligt plat, mensen moeten koken op houtvuur. Er is schaarste aan voedsel, ziekenhuizen hebben gebrek aan medicijnen. Er is een zwarte markt ontstaan met woekerprijzen tot gevolg. De mensen zijn moe en raken uitgeput. De leefomstandigheden zijn in een “normale situatie” al heel zwaar, nu begint het op een uitputtingsslag te lijken.

Ook voor onze school is deze invloed direct merkbaar. We hebben nog redelijk lang op gas kunnen koken maar nu wordt er in de keuken op hout gekookt. Kunt u zich voorstellen zonder enige rookafvoer wat dit voor gevolg heeft. (Dit is niet aan de orde geweest op de klimaattop in Parijs.) De rook wordt via tocht afgevoerd. De winter staat voor de deur en zonder enige vorm van verwarming wordt dit weer een zware periode. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat er aan dit conflict spoedig een einde komt en dan zal het nog een hele tijd duren voordat het leven weer “normaal” kan zijn. Dit machtsspel wordt over de hoofden van de kwetsbare en goedwillende mens uitgespeeld. De zwakken zijn zoals altijd de dupe in dit soort conflicten.

Wij gaan nu de laatste adventsweek in. Kerst staat voor de deur, voor ons het feest van de geboorte van Jezus. Een mooi feest waar geloof, bezinning, warmte, gezelligheid en ontmoeten van familie belangrijke thema’s zijn die we in vrijheid en redelijke voortvarendheid mogen vieren.

Oud en nieuw is ook weer een moment van omkijken en vooruitzien. Voor het OGN is 2016 een mijlpaal waarin we het 10-jarig bestaan mogen vieren. Wij als bestuur zijn nog aan het brainstormen hoe we hier aandacht aan willen geven. We hebben het plan in Nederland een bijeenkomst te organiseren in de maand april. De definitieve datum geven we door zodra deze bekend is. Bina en Jyoti willen we voor deze gelegenheid over laten komen. We moeten dit wel voor elkaar kunnen krijgen met de IND. Als dit allemaal gaat lukken hoop ik dat wij de sponsors en ook de vele vrijwilligers die in Nepal actief zijn geweest mogen ontmoeten in 2016.

Mocht u na het lezen van deze brief zich afvragen wat u zou kunnen betekenen, u kunt de stichting bij anderen onder de aandacht brengen. Wanneer u folders nodig heeft dan sturen wij u die graag toe.

Namens het bestuur wensen wij u gezegende feestdagen en een voorspoedig 2016. Vriendelijke groet,
Fien van ‘t Sant