Info

Uw gift brengt zeker een verandering in de toekomst van deze kinderen en tovert een lach op hun gezicht.

Orchid Garden Nepal (OGN)
De kinderen van vandaag zijn de leiders van morgen. Om daar zeker van te zijn moet goede scholing worden geboden aan elk kind. Orchid Garden Nepal (OGN) is in 2006 opgericht om dit doel te bereiken. OGN is een organisatie zonder winstoogmerk die zich ten doel stelt het welzijn en de rechten van kinderen in Nepal te beschermen door hen opleiding te bieden en adequate (gezondheids) zorg. Aanvankelijk richtte OGN zich op dagelijkse opvang en scholing van arme kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 5 jaar wiens ouders dagarbeiders zijn en tot een lage klasse behoren. Hierdoor zijn hun inkomsten ontoereikend en kunnen zij geen adequate zorg voor hun kinderen realiseren. Sinds april 2010 is de opvang uitgebreid met basisonderwijs. Hiermee stromen de kinderen door binnen de eigen school en hoeven niet direct naar een andere basisschool wanneer zij de basisschoolleeftijd hebben bereikt. Vanaf de bovenbouw van de basisschool bezoeken de kinderen scholen in de omgeving. Zo’n 70 kinderen worden hiervoor door OGN ondersteund. Verschillende van hen komen na schooltijd nog naar OGN voor o.a. huiswerkbegeleiding. Momenteel gaan er 130 kinderen naar de OGN-school (incl. peuterspeelzaal) en zijn er 55 kinderen in de dagopvang (6 maanden tot 2 ½ jaar).

Activiteiten OGN
Gedurende het hele schooljaar wordt er naast de reguliere klassen een extra curriculum gegeven. Zo is er een dansklas en computerklas. Dit schooljaar is dit uitgebreid met een klas voor handenarbeid (kleien, ‘art and craft’). Ook nieuw is de audio-video- klas. Alle kinderen krijgen in groepjes ‘school-t.v.’ met diverse educatieve programma’s. Engels is een van de onderwerpen die de uitspraak ook ten goede komt.

Regelmatig worden er door de leraren en organisaties uit de buurt speciale dagen georganiseerd, om aandacht te vragen voor het belang van OGN. Dit kan een sportdag zijn of een Fun Fair, waar middels spelletjes geld wordt ingezameld voor de school. Alle kinderen doen er altijd erg enthousiast aan mee.

Op de sportdag doen alle kinderen hun uiterste best om een mooie prijs te winnen

Een vader van één van de OGN-kinderen helpt kinderen waar nodig met extra klassen na het schoolprogramma. Hij is bezig met zijn ‘Master Degree’ en geeft extra les in onder andere Nepali, Engels, wetenschap, hoe maak ik huiswerk etc.

Zes kleine OGN-meisjes die goed kunnen dansen hebben opgetreden op andere scholen. Voor de kinderen een hele ervaring. Men was erg onder de indruk van hun dansactiviteiten. Juf Bina, de spil en oprichtster van OGN, is toen voor het eerst op de Nepalese televisie geweest. Ze is geïnterviewd voor het programma “Inspiration”. Naar aanleiding van deze uitzending is zij door veel verschillende mensen telefonisch benaderd om ‘support’ te bieden.

Vrijwilligers
Vrijwilligers uit allerlei landen zijn elk jaar actief bij OGN. Ook Nederland wordt regelmatig vertegenwoordigd. Stichting Cross-borders en Mountainvolunteer leveren een grote bijdrage in het voorzien en begeleiden van deze mensen uit alle hoeken van de wereld.

Wij zijn altijd weer op zoek naar mensen die zich met ons willen inzetten voor de OGN-kinderen. U kunt denken aan praktisch zaken, zoals bijvoorbeeld hulp bij het organiseren van acties (bijv. kerstmarkt, spinningmarathon), bijhouden van de website, bedrijven benaderen voor sponsoring, ondersteunen in informatie verzorgen aan de sponsors van de kinderen. Zit er iets voor u bij?….U kunt zich wenden tot onderstaand adres.

Traditionele viering van Tihar, de middelste jongen werd hier geëerd op de dag van de broer

Financiën en acties
Het zendingsproject van basisschool de Olijfboom uit Almere wordt voortgezet, wat een geweldige stimulans is. De school zal dit schooljaar opnieuw worden bezocht om in de groepen over OGN te vertellen. De tulpenbollenverkoop is ook dit jaar succesvol geweest, met name dankzij onze duitse buren en de inzet van Katrin Rosemeier. Nederlandse vrijwilligers hebben bij terugkomst in Nederland wederom voor sponsorgelden gezorgd. Deze mensen hebben het leven van de OGN-kinderen met eigen ogen gezien en ervaren en nemen dit mee naar huis om er ook daadwerkelijk iets mee te doen! Deze extra financiën zijn nog hard nodig omdat er nog steeds kinderen zijn zonder sponsor. We zijn iedereen erg dankbaar die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan OGN.

Individuele sponsoring
Voor 55 cent per dag ondersteunt u een kind in de mogelijkheid meer te kunnen worden dan een dagloner. Kinderen die naar school gaan hebben een kans op een betere toekomst. Met de kinderen krijgen gezinnen de mogelijkheid de vicieuze cirkel te doorbreken.
Een deel van de kinderen heeft op dit moment een vaste sponsor afkomstig uit Nederland, Duitsland, Spanje, Engeland, de VS, Canada, Australië en Israël.
Met individuele sponsoring is contact via foto, briefje, presentje o.i.d. mogelijk.

Wat kan ik doen?
OGN zoekt sponsors die de kinderen willen ondersteunen. De ouders van deze kinderen hebben duidelijk geen mogelijkheden om te voorzien in de kosten van educatie in Nepal. OGN heeft hulp nodig om te voorzien in de kosten van voeding, educatief materiaal, kosten voor de locatie, elektriciteit, water en loon voor de medewerkers.

Reisverslagen
Reisverslag januari 2013
Foto overzicht reis 2015

Contact Nepal
Orchid Garden Nepal, Maligaun, ward no. 5,
Kathmandu, Nepal

Contact Nederland
Noordermeerweg 59,
8313 PW Rutten
Tel. 0527-262523
E-mail: stichting@orchidgardennepal.com
Website: www.orchidgardennepal.com
Facebook: Orchid Garden Nepal
IBAN NL32 INGB 0003 3336 25
t.n.v. Orchid Garden Nepal, Rutten