Scholing

Buiten de dagopvang wordt ook les gegeven aan de oudere kinderen. Orchid Garden Pre-School kent de volgende groepen:

Junior Nursery (36 kinderen)
Senior Nursery (28 kinderen)
Lower Kinder Garten (LKG) (21 kinderen)
Upper Kinder Garten (UKG) (25 kinderen)
Grade 1 (24 kinderen)
Grade 2 (23 kinderen)
Grade 3 (20 kinderen)
Totaal 222 kinderen

Elke klas heeft een eigen groepsleerkracht.

Omdat sommige kinderen op latere leeftijd bij OGN terecht gekomen zijn, hebben zij soms een oudere leeftijd dan hun klasgenoten.

Buiten de OGN-school ontvangen 100 kinderen ondersteuning. Zij hebben OGN verlaten en volgen bovenbouw-onderwijs. Verschillende van hen komen na schooltijd nog naar OGN voor o.a. huiswerkbegeleiding. Ook halen enkelen hun jongere broertje(s)/zusje(s) op.

17 kinderen zijn via OGN geplaatst in een hostel van een andere organisatie. Dit gezien de zeer slechte omstandigheden thuis. Contact met deze kinderen wordt onderhouden.