Donatie

Aardbeving – Wij hebben uw hulp extra hard nodig!

Na de aardbevingen van 25 april stromen de slechte berichten binnen. Het dodental in het land loopt op en de ravage is nog niet te overzien. Als Stichting Orchid Garden wordt zoveel mogelijk informatie verzameld om inzicht te krijgen in wat gedaan moet worden. Dat er hulp nodig is, dat is zeker!

Donatie

Rekening NL32INGB0003 333 625 t.n.v. Orchid Garden Nepal, Rutten.
Giften zijn aftrekbaar (ANBI-stichting).

Wij worden of zijn in de afgelopen jaren gesponsord door oa:
– Basisschool “De Olijfboom” te Almere. Deze school heeft OGN als zendingsproject.

– CBS Julianaschool en Wilhelminaschool uit Sneek hebben hun zendingsproject voor OGN inmiddels afgesloten.

– De Emmauskerk te Rutten heeft een jaar OGN als project voor de zending gehad.

– Via Nederlandse vrijwilligers komen na terugkomst in Nederland regelmatig giften binnen vanuit hun persoonlijke contacten of bedrijfsleven.

Soms is een collecte bestemd voor OGN:
– Blom-Projekten te Sneek heeft financieel een enorme impuls gegeven bij de bouw van de daycare in 2007. Ook mochten wij van hen één maal een eindejaarsbonus ontvangen, evenals van HZPC te Joure.

– Stichting PEMA welke ook actief is in Nepal deed tweemaal een gulle gift.

– Door middel van acties worden gelden gegenereerd om bij te dragen aan specifieke benodigdheden of algemene kosten.

Particulieren of bedrijven die geen kind individueel ondersteunen, zijn vrij om maandelijks of (half-) jaarlijks en eigen gekozen bedrag te doneren.