Ontwikkeling doelen

Het hoofddoel van OGN is het welzijn en de rechten van kinderen in Nepal te beschermen. Dit door opleiding te bieden en adequate (gezondheids-) zorg. Sinds de oprichting in 2006 is er al veel bereikt. Korte termijndoelen, zoals opzetten van de eerste groepen van de basisschool, structuur aanbrengen in de groepen, verbetering van het onderwijsmateriaal e.a. zijn behaald.

Nieuwe korte termijndoelen betreffen:
– Het verder opzetten van de hostel.
– Uitbreiding van de groepen met de bovenbouw tot een volledige basisschool.
– Locatie veilig stellen voor de toekomst.
– De kwaliteit van het onderwijs verder waarborgen en optimaliseren.

Het lange termijndoel, zelfstandig functioneren van OGN, hopen we gefaseerd te bereiken. Veel stappen zullen hiervoor nodig zijn. Door groei van de school in kwaliteit en kwantiteit kan de school op een dusdanig niveau gebracht worden dat ook meer welgestelde gezinnen hun kinderen onderwijs willen laten volgen bij OGN. Dit zien we al gebeuren. Deze gezinnen dragen ook meer bij dan gezinnen van de laagste kasten. Ook komen de kasten hiermee met elkaar in contact zodat omgangsvormen gefaciliteerd en gestimuleerd worden. De sterkste schouders dragen zo de meeste lasten.