Organisatie

In februari 2006 ontmoette Fien van ’t Sant tijdens een bezoek aan Nepal Bina Basnet. Bina werkte in het weeshuis van waaruit fam. van ’t Sant twee kinderen adopteerde. De eerste in 2000 en de tweede in 2007.

Tijdens de contacten met Bina werd haar verlangen om opvang te gaan bieden aan de allerarmste kinderen steeds duidelijker. Hun ouders, behorende tot de laagste kasten in Nepal, zijn niet in staat hun kind(eren) in de eerste levensbehoeften te voorzien. Onder bepaalde omstandigheden zagen ouders zich soms zelfs genoodzaakt hun kind naar een kindertehuis te brengen. Door de opvang die Bina opstartte in augustus 2006 kregen gezinnen een kans om uit de vicieuze cirkel te komen. Ouders kunnen nu aan het werk en proberen, vaak als dagloner, rond te komen terwijl hun kinderen worden opgevangen. Zij krijgen aandacht, scholing, voeding en kunnen zich ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving. Bovendien groeien ze op binnen hun eigen gezinssituatie.

Het aantal kinderen nam al snel toe en binnen 4 maanden was de opvang van 14 kinderen gegroeid naar 40 kinderen. Na een jaar werd de huur van het pand opgezegd en kon met een gift een eigen gebouw worden neergezet. Het aantal kinderen nam opnieuw toe. De meeste kinderen hadden de leeftijd van 6 maanden tot 5 jaar. Bij het bereiken van de basisschoolleeftijd werd gezocht naar scholen in de buurt waarop de kinderen konden doorstromen. Dit met behulp van sponsorgelden.

Het verlangen bij Bina groeide om een eigen school te kunnen starten. Dit kon mede met lokale giften worden gerealiseerd in 2010. Er kwam een nieuw gebouw bij en de daycare werd uitgebreid met de eerste groepen van de basisschool. Ook kwam er duidelijk structuur in de groepen. OGN-kinderen stromen sindsdien door binnen de OGN-school en de eerste twee jaar kon worden uitgebreid met een nieuwe klas. Onderwijs voor de onderbouw is hiermee gerealiseerd.

Organisatie
De organisatie in Nederland ligt grotendeels in handen van fam. van ’t Sant te Rutten. Zij verzorgen de contacten met Nepal op financieel en inhoudelijk gebied. Tweemaal per jaar verschijnt een nieuwsbrief.

Door de ontwikkelingen en groei van het aantal sponsors in in Nederland in april 2008 officieel een stichting opgericht voor Orchid Garden Nepal.

Het stichtingbestuur bestaat uit:
– Fien van ’t Sant (voorzitter)
– Dick Douma (penningmeester)
– Joke Steinfort-Blom
– Marianne Goedegebuure
– Yvonne van den Bos

Bestuur Stichting OGN

vlnr. Dick Douma, Fien van ’t Sant, Irene van ’t Sant, Yvonne van den Bos, Marianne Goedgebuure, Joke Steinfort-Blom

OGN is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hiermee zijn giften aftrekbaar. Inschrijving Kvk 32135458.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *