Samenwerking

gezondheidscheck

Een verpleegkundige controleert de kinderen van OGN

In Nepal wordt samengewerkt met verschillende instanties zodat er maximale zorg kan worden geboden aan de kinderen. Dit komt ten goede aan hun onderwijs en gezondheid.

Leerkrachten krijgen mogelijkheid voor bijscholing. Lesmateriaal komt van een goede particuliere school.

Regelmatig geven artsen, tandartsen en oogartsen check-up dagen en waar nodig zorg.

Vrijwilligers uit allerlei landen zetten zich in voor de OGN-school en daycare. Vooral via de organisaties cross-borders en mountainvolunteer komen vrijwilligers bij OGN terecht.