Sponsoring

Er bestaat de mogelijkheid een kind individueel te ondersteunen. Voor €200,= per jaar (55 cent per dag) wordt een kind volledig opgevangen bij OGN. Lesmateriaal, onderwijs, voeding, huisvesting, water, electra e.a. worden hieruit bekostigd.

Met individuele sponsoring is contact via foto, briefje, presentje o.i.d. mogelijk.

Slechts een deel van de kinderen heeft een individuele sponsor. Sponsors zijn afkomstig uit Nederland, Duitsland, Spanje, Engeland, VS, Canada, Australië en Israël.