Nieuwsbrief Bouw 2023

Beste sponsors en belangstellenden,

Middels dit schrijven nemen we jullie graag mee in alle ontwikkelingen die gaande zijn bij Orchid Garden.
Nadat Bina veel mogelijkheden heeft onderzocht is er dit jaar voor gekozen dat voor de komende jaren het de beste oplossing blijft om op de bestaande locatie door te gaan. Zo is er nu een nieuw huurcontract voor de komende 15 jaar. Wel wordt nog steeds gezocht naar mogelijkheden voor eigen grond omdat dat op termijn de beste perspectieven biedt.

Tot op heden is er nog geen geschikt alternatief zodat voor nu de keuze is gemaakt om met beperkte financiële middelen de huidige locatie te verbeteren. Een verbouwing was nodig om af te rekenen met de structurele overlast door overstromingen. Dit voorjaar is contact gezocht met een architect voor advies.
Na veel overleg was er een plan dat moest worden voorgelegd aan de lokale instanties. Deze gooiden roet in het eten door met de herbouw van OGN de omliggende ruimte te herzien. OGN zou hiermee een aanzienlijk deel van de oppervlakte moeten inleveren. Daarop zijn de plannen ingetrokken en is er gekozen voor ophoging van de gebouwen. Hiervoor hoefde geen nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Na de aardbeving 8 jaar geleden was het middenterrein van de school opgehoogd ivm wateroverlast. Hiermee was het probleem echter niet opgelost, omdat alle gebouwen nog lager gelegen waren.
Bina heeft contact met de lokale Round Table die wilden helpen bij de financiering van de herbouw/ophoging van de schoollokalen de overige gebouwen moet OGN zelf financieren.

In oktober is men gestart om de daken en kozijnen van de klaslokalen te verwijderen. Vervolgens zijn alle ruimtes opgevuld met grond zodat de hoogte weer goed aansluit bij de rest van het terrein. Voor dit deel van de klus zijn ouders hard aan het werk geweest. Daarna zijn de bestaande muren verder opgebouwd door professionals.

Kinderen worden tijdelijk opgevangen door andere scholen. Tevens was oktober de geschikte maand voor de herbouw omdat dan veel gezinnen afreizen naar familie om Dashain te vieren.

De bouw vordert goed. De daycare/keuken/kantoor zijn nagenoeg helemaal afgebroken. Ook daar is de grond aangevuld en muren opgemetseld. De daken moeten nu worden geplaatst en dan kan worden begonnen met de afwerking van de vloeren en muren.

De kosten voor de schoollokalen neemt de Round Table voor hun rekening, de andere gebouwen worden door OGN betaald. De tulpenopbrengst en andere donaties/sponsoring maken dat dit mogelijk is.
Wanneer alles klaar is zal dit een enorme verbetering zijn. Sommige ruimtes worden nu ook herzien en anders ingevuld zodat het beter functioneert. Hierbij is gedacht aan de positie van het kantoor, de eetgelegenheid voor de kinderen, toiletten, een plek voor de bewaking ’s nachts en een ruimte voor vrijwilligers.

Het programma dat wordt aangeboden als alles klaar is zal doorgaan als vanouds met de daycare, de kleuterklassen en de eerste twee groepen van het basisonderwijs.

De (overheids-)scholen in de omgeving zijn de afgelopen jaren verbeterd. We blijven kiezen voor doorstroming naar deze scholen. Na schooltijd komen kinderen geregeld langs bij OGN en kunnen daar ook bijles krijgen.

Kinderopvang zoals wij dat kennen is er in Nepal nog niet. Door zeer jonge kinderen op te vangen blijven we bij ons doel om deze groep van allerarmsten te ondersteunen.

Nu we 17 jaar bezig zijn kunnen we goed terugblikken op de eerste generatie. We mogen stellen dat er heel veel kinderen hebben geprofiteerd van de hulp van OGN, anders in het leven staan en naar hun toekomst kijken!

Deze week heeft Sunita, Bina’s rechterhand, deelgenomen aan drie projectdagen van Wilde Ganzen waarmee wij ook in contact zijn.

Op facebook is Orchid Garden zeer actief. Sunita plaatst daar met grote regelmaat foto’s en vertelt welke activiteiten hebben plaats gevonden.

Wij zullen enkele foto’s toevoegen aan dit verhaal. De foto’s spreken voor zich. Wanneer de bouw klaar is en alles weer aanvangt zullen we een nieuwe update doen. We kijken ernaar uit!

Namaste,

Nieuwsbrief november 2015

Beste mensen, sponsors en belangstellenden,

Het is alweer bijna vergeten wat er allemaal in Nepal is gebeurd. Het nieuws
over de aardbeving is geen nieuws meer. Hoe gaat het nu en wat is er
allemaal gaande?

Op dit moment heeft Nepal een zeer onrustige periode achter de rug. Door een
conflict met India wordt Nepal geboycot vanuit India. Vanuit dit land is
normaal de aanvoer van brandstof, deze aanvoer is al zeker 8 weken nihil.
Het gevolg laat zich raden, de hele economie is ontwricht. Na de aardbeving
werd er van allerlei hulp aangeboden en na politiek spel wat lijkt op een
annexatie van een Nepalese provincie wat door Nepal uiteraard werd afgekeurd
waait er een andere wind vanuit India.

De nieuwsbrief is samengesteld, de informatie geeft weer wat er in
hoofdlijnen is gebeurd.

Er is ook een folder versie van de nieuwsbrief. Mocht u hiervoor
belangstelling hebben dan kunnen wij deze toesturen. U kunt meerdere folders
toegestuurd krijgen als u deze wilt delen.

Vriendelijke groet,

Fien van ’t Sant