Promo video “together for kids”

Leo Club Kathmandu Chabahil & Genesis Events hebben dit filmpje gemaakt ter promotie van de OGN Musical ’together for kids’. Een event met meerdere optredens waar tickets voor worden verkocht. De opbrengst gaat uiteraard naar het OGN. Super leuk om te zien dat ook in Nepal zulke mooie initiatieven bijdragen aan een verbetering van de leefomgeving van deze kansarme kinderen!

Party-time!

2006 – 2016, de tijd is voorbij gevlogen! Het is fijn om terug te kunnen kijken op een succesvolle samenwerking tussen stichting Orchid Garden Nepal, Bina en alle betrokkenen in Nepal.

Als stichting willen we een 10-jarig jubileum niet stilletjes voorbij laten gaan en de kans grijpen om elkaar te ontmoeten en terug te kijken naar wat er is bereikt. Hiervoor nodigen wij u graag uit om aanwezig te zijn bij onze jubileum-dag op 30 april 2016.

Lees voor meer informatie de uitnodiging die is verstuurd naar sponsors en donateurs:
Uitnodiging

Stichting PEMA en Stichting Aves doen gulle gift!

Stichting PEMA en Stichting Aves zetten zich beiden in voor het onderwijs. Stichting Aves is een samenwerkingsstichting die 23 scholen voor primair onderwijs bestuurt in de gemeente Noordoostpolder, in de gemeente Kampen en in de gemeente Steenwijkerland. Stichting PEMA zet zich in voor de ontwikkeling van kinderen in het Rasuwadistrict in Nepal. Daarnaast doneert stichting PEMA geld aan andere projecten in Nepal.

Wij hebben een gift van €5000 euro ontvangen die wij mogen gebruiken voor het onderwijs op onze school. Wij zijn ontzettend dankbaar voor deze donatie en willen speciaal Piet de Vries bedanken voor zijn inzet!

Oliebollen bakken voor het goede doel!

Dat is nog eens een lekkere verrassing, zo aan het einde van het jaar! Eind december zijn wij verrast door Piet Koornneef van ‘Wageningen UR Glastuinbouw‘. Deze afdeling bakt jaarlijks oliebollen en selecteren een goed doel om de gehele opbrengst aan te doneren.
In 2015 is Stichting Orchid Garden Nepal geselecteerd en daar zijn wij heel erg blij mee!!

Hartelijk dank aan Piet Koornneef, alle bakkers en niet te vergeten alle mensen die de overheerlijke oliebollen hebben gekocht en opgegeten.

Oliebollen bakken voor het goede doel!

Oliebollen bakken voor het goede doel!

 

Crisis in Nepal

Lieve mensen, sponsors en belangstellenden,

In de laatste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over veel zaken die er na de aardbeving gebeurd zijn. In de begeleidende mail heb ik de crisis aangehaald in het conflict met India.

Hierover willen we u nu meer informeren.

Het is diepe crisis in Nepal sinds de burgeroorlog van 1996 tot 2006, de Koningsmoorden in 2001 en dit jaar de aardbeving . Sinds 23 september 2015 is de grens met het buurland India voor het grootste deel gesloten. Omdat Nepal een gesloten natie is met aan de ene kant de Himalaya en de grens met India aan de andere kant is het voor invoer volledig afhankelijk van deze grens. Dit betreft op een normale dag zo’n 300 vrachtwagens brandstof. Maar ook medicijnen en hulpgoederen (voor herstelwerkzaamheden na de aardbeving) en een deel van het drinkwater komen over deze grens.

Hoe is het conflict ontstaan?

Er is een nieuwe grondwet aangenomen waarin een etnische groep (de Madhes) is uitgesloten van stemrecht. Deze groep emigranten komt oorspronkelijk vanuit India en leeft in een deel van Nepal. Nepal is bang dat de invloed die India kan uitoefenen groter wanneer deze groep meer rechten gaat krijgen. Dit kan leiden tot annexatie, Nepal kan ten opzichte van de reus India land kwijt raken. Wanneer we kijken naar wat er met Tibet is gebeurd, dan is dit geen ongegronde angst.

Wat is het gevolg van deze crisis, wat betekent dit voor het dagelijks leven?

Het directe gevolg is dat er momenteel een hele diepe crisis aan de gang is in een zwaar gewond Nepal. De beloofde hulp door India wordt nu door dit zelfde land geblokkeerd. Maar veel erger is dat de al slecht draaiende economie nu voor een groot deel plat ligt. De mensen worden nog verder in de tijd terug geworpen. Het openbaar vervoer rijdt niet, fabrieken liggen stil, de toeristische sector ligt plat, mensen moeten koken op houtvuur. Er is schaarste aan voedsel, ziekenhuizen hebben gebrek aan medicijnen. Er is een zwarte markt ontstaan met woekerprijzen tot gevolg. De mensen zijn moe en raken uitgeput. De leefomstandigheden zijn in een “normale situatie” al heel zwaar, nu begint het op een uitputtingsslag te lijken.

Ook voor onze school is deze invloed direct merkbaar. We hebben nog redelijk lang op gas kunnen koken maar nu wordt er in de keuken op hout gekookt. Kunt u zich voorstellen zonder enige rookafvoer wat dit voor gevolg heeft. (Dit is niet aan de orde geweest op de klimaattop in Parijs.) De rook wordt via tocht afgevoerd. De winter staat voor de deur en zonder enige vorm van verwarming wordt dit weer een zware periode. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat er aan dit conflict spoedig een einde komt en dan zal het nog een hele tijd duren voordat het leven weer “normaal” kan zijn. Dit machtsspel wordt over de hoofden van de kwetsbare en goedwillende mens uitgespeeld. De zwakken zijn zoals altijd de dupe in dit soort conflicten.

Wij gaan nu de laatste adventsweek in. Kerst staat voor de deur, voor ons het feest van de geboorte van Jezus. Een mooi feest waar geloof, bezinning, warmte, gezelligheid en ontmoeten van familie belangrijke thema’s zijn die we in vrijheid en redelijke voortvarendheid mogen vieren.

Oud en nieuw is ook weer een moment van omkijken en vooruitzien. Voor het OGN is 2016 een mijlpaal waarin we het 10-jarig bestaan mogen vieren. Wij als bestuur zijn nog aan het brainstormen hoe we hier aandacht aan willen geven. We hebben het plan in Nederland een bijeenkomst te organiseren in de maand april. De definitieve datum geven we door zodra deze bekend is. Bina en Jyoti willen we voor deze gelegenheid over laten komen. We moeten dit wel voor elkaar kunnen krijgen met de IND. Als dit allemaal gaat lukken hoop ik dat wij de sponsors en ook de vele vrijwilligers die in Nepal actief zijn geweest mogen ontmoeten in 2016.

Mocht u na het lezen van deze brief zich afvragen wat u zou kunnen betekenen, u kunt de stichting bij anderen onder de aandacht brengen. Wanneer u folders nodig heeft dan sturen wij u die graag toe.

Namens het bestuur wensen wij u gezegende feestdagen en een voorspoedig 2016. Vriendelijke groet,
Fien van ‘t Sant